Wandelen (met Jezus)

 

Openingsvragen:

  1. Houd jij van een wandeling maken door de natuur?
  2. Zo ja, wat vind je daar zo mooi aan?
  3. Wie heeft er een wandel-app op zijn/haar mobiele telefoon? Welke?

 

Als je denkt aan wandelen, dan is dat iets bijzonders. Het is anders dan lopen. ‘Lopen’ is iets wat je doet zonder er al te veel bij na te denken, en wat over het algemeen eerder een noodzaak dan een keuze is. Je loopt overal en nergens heen met het doel een bepaalde bestemming te bereiken. ‘Wandelen’ is een doel op zichzelf. Je kiest ervoor om te gaan wandelen voor ontspanning.

 

Wandelen komt ook een aantal keren in de Bijbel voor, bijvoorbeeld:

  • Genesis 5 vers 21 t/m 24: Henoch wandelde met God
  • Leviticus 26 vers 12: maar Ik (God) zal in u midden wandelen en u tot en God zijn en gij zult Mij tot en volk zijn
  • Efeziërs 5 vers 2: en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad
  • Efeziërs 5 vers 8: maar thans zit gij licht in de Here, wandelt als kinderen desLichts.
  • 1 Johannes 1 vers 5 t/m 7

Je zou kunnen zeggen dat met  “wandelen”  in de Bijbel een manier van leven wordt bedoeld. Mooi is, dat dit wandelen van twee kanten komt. In Leviticus “wandelt” God met Zijn volk en wij mensen mogen wandelen met God. Het leven met God krijgt zo iets ontspannends. Leven “wandelen” met God is zoveel meer dan voldoen aan allerlei regeltjes en principes.

 

Maak jij de keuze om met God/Jezus te “wandelen” of  “wandel” je alleen?