Verbondenheid (wat bindt ons als christenen)

 

In de wereld is er veel wat groepen mensen van elkaar scheidt. Denk maar eens aan:

 

  • Rijk en arm
  • Jong en oud
  • Hoog opgeleid en laag opgeleid
  • (niet-)Nederlandse achtergrond
  • (on)gevaccineerd tegen covid=19

en ga zo maar door

 

Wat bindt ons als christenen?

Lezen Ruth 1.

 

Het antwoord op de vraag wat ons als christenen bindt, wordt hier gegeven door Ruth als zij tegen Naömi zegt: “uw volk is mijn volk en uw God is mijn God”.

God is het dus, Die ons als christenen bindt. Wat in de wereld groepen mensen van elkaar scheidt, is niet belangrijk in het koninkrijk van God. Daar is het één volk (van alle christenen) en één God.

 

Zoals Opwekking 167 zegt:

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer.

 

Laten wij hiervan al iets op aarde zien?

Maak een Gratis Website met JouwWeb