PASEN (feest van hoop)

 

Three Crosses: The stone was rolled away

https://www.youtube.com/watch?v=osKIwfXsX3w&list=PL0ym8Jeu8dBSM6BwLLxgxXQ8vaP5HgKiH

Je schreef ze af als fabels
You wrote them off as fables
Gewoon verhalen die je gebruikt om de tijd te doden
Just stories that you use to pass the time
Maar toch is er nog iets dat je roept
But still there's something calling you
Je smeekt om tussen de regels door te lezen
Begging you to read between the lines

De aanwijzingen zien
Seeing the signs
De tekenen van Zijn genade
The signs of His grace
Nu word je gewekt door
Now you're awakened by
De omhelzing van de geest
The spirit's embrace

 

De steen was weggerold (4x)
The stone was rolled away

Nu kijken in oordeel
Watching now in judgment
Je hebt de waarheid gehoord, maar hebt zelden het licht gezien
You've heard the truth but rarely seen the light
Maar op de een of andere manier, als je opnieuw kijkt, zie je iets diepers
But somehow when you look again you're seeing something deeper
Een verandering die nieuw leven brengt
A change that brings new life

De aanwijzingen zien
Seeing the signs
Vertrouwend op je geloof
Trusting your faith
Nu word je  gewekt door
Now you're awakened by
De omhelzing van de geest
The spirit's embrace

De steen was weggerold (4x)
The stone was rolled away


Je weet dat je de Levende nooit onder de doden zult vinden
You know you'll never find the living among the dead
De steen was weggerold
The stone was rolled away

Je weet dat u de Levende nooit onder de doden zult vinden
You know you'll never find the living among the dead
De steen was weggerold
The stone was rolled away

Je weet dat je de Levende nooit onder de doden zult vinden
You know you'll never find the living among the dead

 

Waarom kan je Me niet zien?
Why can't you see me

Ik probeerde een glimp van U op te vangen
I tried to catch a glimpse of you
Maar ik vond alleen een leeg graf
But all I found was an empty tomb

Ik ben zo dicht bij je
I am so near to you

Hoe moest ik het begrijpen
How was I to understand
Dat U God was en dat U een mens was
That you were God and you were man

Wat kan Ik nog meer doen of zeggen
What more can I do or say

De steen was weggerold (4x)
The stone was rolled away

 

 

 

 


Lezen: Markus 16 ver 1 t/m 8

 

Uitleg:

 

In het gelezen bijbelgedeelte gaan 2 vrouwen naar het graf van Jezus. Nog helemaal onder de indruk van wat er die vrijdag (Goede Vrijdag) is gebeurt. Onderweg vragen ze zich af wie de steen voor het graf kon wegrollen.
Zo ben je misschien ook wel onder de indruk van de situatie waar je in zit. Misschien wil je wel geloven in God, maar vind je het moeilijk gezien je eigen situatie en vraag je je af of er hoop en uitzicht is.

 

Toen de vrouwen bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen was weggerold. Binnen zagen ze een jongeman in witte klederen. Ze waren verbaasd en geschrokken. De jongeman stelde hun gerust en legde uit dat Jezus was opgestaan! 

Wat een verassing!  Er is hoop!  Jezus leeft!  Zie je de tekenen van het lege graf?  Pasen: Jezus is Overwinnaar over de dood en over de situatie waarin jij zit. Dat maakt het niet altijd even makkelijk. In psalm 121 vers 1 en 2 staat: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft”

 

Zegenbede:

God is voor je, God is naast je

God is altijd om je heen.

En wat er ook gebeuren mag

Hij laat je nooit alleen

Want Hij is Jezus,  OVERWINNAAR!

Maak een Gratis Website met JouwWeb