Geloof in uitvoering

 

De meesten kennen het verkeersbord  “Werk in uitvoering”  wel.

In dit thema gaat het over geloof in uitvoering. Wat heb je ervoor nodig? Wie zorgt daarvoor?

 

Openingsvraag:

 

  • Wat is er nodig om bijvoorbeeld een huis te bouwen?
  1. Plan (bouwtekening)
  2. (Financiële) middelen en materiaal
  3. Arbeid (daadwerkelijk bouwen)

 

Ook voor geloof in uitvoering zijn deze 3 dingen noodzakelijk. Wie hiervoor zorgt lezen we in Exodus 3 en 4 (De roeping van Mozes)

 

  1. Wat is het plan?
  • “Ik (God) ben gekomen om hen (volk Israël) uit de handen van de Egyptenaren te redden. Ik zal hen vanuit Egypte naar een ander, een goed land brengen”
  1. Wat zijn de middelen en materiaal?
  • God geeft antwoord op al de vragen van Mozes. God zet Aäron in om voor Mozes het woord te voeren. God zorgt dus voor het materiaal.
  1. Wat is de arbeid?
  • Mozes geeft, na veel vragen , gehoor aan de opdracht van God.

 

Zo mogen wij, als christenen, ook geloof in uitvoering brengen. God heeft een plan, Hij zorgt ook voor het materiaal.  Wat wij mogen doen, is de arbeid verrichten. Tot eer van Hem.