Thema: De taal van de Heilige Geest

 

 

Bijbellezing:        Handelingen 2 vers 4, 8 en 11

God wil, via mensen die geïnspireerd zijn door de Heilige Geest, tot je spreken in je eigen taal. Niet alleen in de talen die wij kennen (Engels, Nederlands, Duits enz), maar ook in de taal van bijvoorbeeld de jeugd. De Boodschap, de rode draad door de hele Bijbel, is echter steeds hetzelfde, zoals we lezen in vers 11, namelijk “De grote daden van God”.

Het geloof is dus niet alleen voor ouderen, maar ook voor kinderen, jongeren. Zoals we lezen in Mattheus 11 vers 25 en in Lucas 18 vers 16.

Vraag: Hoe kan God tot jou spreken?