Thema:  Naastenliefde – Goede Vrijdag

 

Bijbellezing: Lucas 10 vers 25-37 De Barmhartige Samaritaan

Er ligt een gewonde op straat die is overvallen. Eerst komt er een priester voorbij, daarna een tempeldienaar.  Je zou kunnen zeggen: eerst komt er een dominee voorbij, daarna een ouderling. Mensen van wie de gewonde waarschijnlijk wel hulp verwachtte. Helaas, zij lopen beide met en boog om de gewonde heen zonder te helpen. Daarna kwam er een Samaritaan. Van deze persoon verwachtte de gewonde waarschijnlijk niet zo gauw hulp, maar juist hij helpt de overvallen persoon en betaald de rekening. Zo mogen ook wij naastenliefde tonen. Waarom?

Bijbellezing: Mattheus 25 vers 31-46

Wat je voor de naaste (ander) doet, doe je voor God.

 

Bijbellezing: Mattheus 20 vers 26-28

Jezus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven voor velen.

 

De mensheid is als de overvallen persoon uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De mensheid is overvallen door het kwaad (satan) en is daardoor gewond (zonde). Jezus redt de gewonde mensheid en betaald de prijs. Niet met geld, maar volledig met Zijn leven. Daaraan denken we met Goede Vrijdag. Als je dat beseft, mag je uit dankbaarheid daarvoor je naaste liefhebben.

 

Wij mogen leven door Hem (God)

Wij mogen leven voor Hem (naastenliefde)

Als Hij terug komt, mogen wij eeuwig leven met Hem.

 

Amen