Opening:

Schat-zoeken:

Verstop in de zaal (een aantal) schoenendozen met daarin op papier een aantal “aardse” zaken geschreven: (geldbedrag; roem-eer van mensen; overvloed aan eten; en zo voort). Daarnaast (een aantal) schoenendozen met daarin op papier een aantal “Hemelse” zaken geschreven (naastenliefde; Gods eer; zachtmoedigheid; geloof; vertrouwen op God en dergelijke).

Laat de jongere(n) die “een schat” hebben gevonden, voorlezen wat er in zit.

Welke “schat” vinden ze het mooist?

 

Bijbellezing:

Genesis 25 vers 27 t/m 34 en Mattheus 6 vers 19 t/m 21 en 31 t/m 34

 

Uitleg:

Na een lange dag in het veld vindt Esau het eten (soep) heel belangrijk. Hij heeft er zelfs zijn eerst-geboorterecht (Gods beloften) voor over.

Jezus leert ons een andere weg. Hij zegt in het gelezen gedeelte uit Mattheüs dat je eerst Zijn Koninkrijk en Gerechtigheid moet zoeken. En al het andere wat je nodig hebt, zal je door Hem worden gegeven.

 

Om over na te denken:

Waar ga ik/jij voor? Voor “aardse” zaken of voor  “Hemelse” zaken?

Als ik/ jij de keuze had tussen iets belangrijks in de wereld ( overvloed; financiële rijkdom; succes in het werk oid), in ruil voor je christen zijn. Zou ik/jij dit dan doen?