Thema: De Goede Herder (psalm 23)

 

Lezen Psalm 23:  De Goede Herder

 

Vers 1 t/m 3 zijn goede tijden.  Er ontbreekt niets, gras is groen en er stroomt een rustig beekje.  De dichter frist er helemaal op.

 

Vers 4 en 5 gaan over slechte tijden. Hierin valt vers 5 op: “Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen”. Menselijker wijs verwacht je misschien dat God degene die je benauwen (bijvoorbeeld pesten) een koekje van eigen deeg zal geven. Wat heb je nu aan een dis (tafel met eten)?

Deze tafel met eten verwijst naar het laatste avondmaal (Lucas 22). Hierbij denken we aan Jezus lijden en sterven, en ook aan Zijn opstanding. Zijn overwinning over zonde en dood.

Jezus is bij je, als mensen of omstandigheden het je moeilijk maken. De moeiten gaan misschien niet 1,2,3, weg, zoals ook niet bij :

  • Jozef als slaaf naar Egypte (Genesis 37)
  • David die tegenover Goliath kwam te staan (1 Samuel 17)
  • Daniël is het vuur en de leeuwenkuil (Daniël 3 en 6)

Zoals God bij Jozef; David en Daniël was, zo wil Hij ook bij jou zijn als de omstandigheden moeilijk zijn. Vertrouw Hem daarin. Iedereen kent seizoenen van voor- en tegenspoed. God blijft altijd dezelfde: De Goede Herder.